Skip to main content
Ken Cheung Msqdkyw Ptk Unsplash

Regional Exportsamverkan

Vi söker företag som vill inleda eller utveckla affärer utanför Sveriges gränser

Läs mer

För er exportsatsning

Varje företags förutsättningar för att lyckas med en hållbar exportsatsning är unik. En exportsatsning kräver noggrann planering, långsiktighet och engagemang. Det är viktigt att väga potentiella risker och belöningar ordentligt innan beslut tas om att expandera på internationella marknader. Aktörerna i Regional exportsamverkan (RES) kan ge stöd och vägledning för att du ska komma igång med din resa.

Ett framgångsrikt samarbete

RES är ett samarbete mellan nyckelaktörer som med kunskap och insatser kan hjälpa företag  i olika faser av arbetet med att nå ut på en internationell marknad.

RES tillgängliggör resurser och stöd till företag som vill fatta motiverade beslut och maximera möjligheter till exportframgång.

Genom samordning av de enskilda verksamheternas insatser och aktiviteter såsom seminarier, workshops och utbildning underlättar de deltagande aktörerna för att fler företag ska kunna få det stöd de behöver för just sin unika exportsituation.

Den gemensamma målbilden inom samarbetet är att aktivt verka för att öka antalet exporterande företag från Västerbotten. Samarbetet säkerställer även att Västerbottens företag har tillgång till övergripande svensk och europeisk exportkompetens som syftar till att fler små- och medelstora företag ska exportera.

Utöver rådgivning och paketering av internationaliseringsverktyg samverkar RES-aktörerna även vid olika aktiviteter. Ett exempel är Exportdagen - en mötesplats för kunskap och inspiration för Västerbottens näringsliv.

Det regionala exportsamverkansarbetet vill lyfta Västerbotten som en föregångare i omställningen. Särskilt fokus läggs därför på företag med hållbara tjänster och produkter som har förutsättning att bidra till den globala omställningen.

Almi

Almi erbjuder affärsutveckling och finansiering till företag med utvecklingspotential. Almi kan bidra på flera olika sätt under företagets utvecklingsresa, t ex när företag vill växa på nya marknader utanför Sverige.

Genom vår affärsutveckling arbetar vi med frågor såsom: Vad kan man göra för att underlätta internationaliseringsprocessen i tidigt skede? Hur kan man förbereda sitt företag internt på export?

Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet. Almi Nord finns representerade genom kontor i Luleå, Skellefteå och Umeå.

Business Sweden

Business Sweden har som huvuduppdrag att stötta och främja svensk export och investeringar i Sverige. Organisationen har huvudkontor i Stockholm samt över 40 kontor över hela världen genom vilka man kan hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Organisationens huvudtjänster inkluderar att erbjuda strategisk och praktisk rådgivning, tillhandahålla marknadsrapporter, utföra platsundersökningar och val samt vägleda företag genom juridiska föreskrifter.

Business Sweden har även möjlighet att koppla samman globala företag med affärsmöjligheter i Sverige och oavsett om du är ett internationellt företag med närvaro i Sverige som vill expandera globalt eller om du är ny i Sverige och intresserad av att investera här, kan Business Sweden hjälpa dig att lyckas.

Business Sweden ägs av Utrikesdepartementet och finns representerade i hela landet.

EEN

Enterprise Europe Network (EEN) är en resurs för företag med ambition att växa globalt. Med 3000 rådgivare i 60 länder är EEN värdens största nätverk som hjälper små och medelstora företag att nå nya marknader och förbättra sin innovations- och omställningsförmåga. 

Genom personlig och kostnadsfri rådgivning, samt tillgång till internationella affärskontakter kan EEN snabba på affärer och hjälpa företag att navigera utmaningar inom digitalisering, innovation, internationalisering och hållbarhet – allt som behövs för att konkurrera på en internationell marknad. Inom nätverket finns en databas där företag kan söka partners för ex tillverkning, distribution eller tjänste- och idéutveckling.

Nätverket drivs av EU:s Näringsdepartement, med Tillväxtverket som ansvarig svensk myndighet och koordinator. Uminova Innovation är EEN:s regionala partner i Västerbottens län.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.

Affärer som har svensk exportanknytning och ett svenskt samhällsintresse kan garanteras av EKN, även om varan är tillverkad i annat land. Det kan till exempel vara en affär som indirekt leder till svensk export. Vi försäkrar även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare.

Region Västerbotten

Har det regionala utvecklingsansvaret med uppdrag från regeringen inom bland annat kompetensförsörjning och export genom ansvaret för Regional exportsamverkan.

Regionen driver en rad olika frågor kopplat till näringslivet långsiktiga förutsättningar ex infrastruktur, näringsliv och innovationer, internationella samarbeten, strategisk platsutveckling, arbetsmarknad och digitalisering. Här ligger även ansvaret för den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten.

Region Västerbotten har även uppdraget att bistå företag med olika typer av insatser som ex innovationscheck och investeringsstöd.

Handelskammaren

Västerbottens Handelskammare är en fristående och politiskt oberoende näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västerbotten och uppdraget att verka för ett starkare näringsliv i Västerbotten.
 
De företräder näringslivets intressen inom internationell handel, kompetensförsörjning och infrastruktur och genom ett aktivt påverkansarbete och som en naturlig samverkanspartner med medlemsföretag och andra aktörer, bidrar de till att förbättra förutsättningarna för en god tillväxt för företagen i Västerbotten.
 
Handelskammaren erbjuder service, tjänster och stöd till företag inom dessa områden och här finns en bred kunskap inom området kring internationell handel.
 
Västerbottens Handelskammare driver också projekt med fokus på export och internationalisering där företag kan kostnadsfritt kan få stöd och rådgivning. Man har också det officiella uppdraget från Sveriges regering som utfärdare av exportdokument.

Aktörer

Almi

Almi erbjuder affärsutveckling och finansiering till företag med utvecklingspotential. Almi kan bidra på flera olika sätt under företagets utvecklingsresa, t ex när företag vill växa på nya marknader utanför Sverige.

Genom vår affärsutveckling arbetar vi med frågor såsom: Vad kan man göra för att underlätta internationaliseringsprocessen i tidigt skede? Hur kan man förbereda sitt företag internt på export?

Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet. Almi Nord finns representerade genom kontor i Luleå, Skellefteå och Umeå.

Business Sweden

Business Sweden har som huvuduppdrag att stötta och främja svensk export och investeringar i Sverige. Organisationen har huvudkontor i Stockholm samt över 40 kontor över hela världen genom vilka man kan hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Organisationens huvudtjänster inkluderar att erbjuda strategisk och praktisk rådgivning, tillhandahålla marknadsrapporter, utföra platsundersökningar och val samt vägleda företag genom juridiska föreskrifter.

Business Sweden har även möjlighet att koppla samman globala företag med affärsmöjligheter i Sverige och oavsett om du är ett internationellt företag med närvaro i Sverige som vill expandera globalt eller om du är ny i Sverige och intresserad av att investera här, kan Business Sweden hjälpa dig att lyckas.

Business Sweden ägs av Utrikesdepartementet och finns representerade i hela landet.

EEN

Enterprise Europe Network (EEN) är en resurs för företag med ambition att växa globalt. Med 3000 rådgivare i 60 länder är EEN värdens största nätverk som hjälper små och medelstora företag att nå nya marknader och förbättra sin innovations- och omställningsförmåga. 

Genom personlig och kostnadsfri rådgivning, samt tillgång till internationella affärskontakter kan EEN snabba på affärer och hjälpa företag att navigera utmaningar inom digitalisering, innovation, internationalisering och hållbarhet – allt som behövs för att konkurrera på en internationell marknad. Inom nätverket finns en databas där företag kan söka partners för ex tillverkning, distribution eller tjänste- och idéutveckling.

Nätverket drivs av EU:s Näringsdepartement, med Tillväxtverket som ansvarig svensk myndighet och koordinator. Uminova Innovation är EEN:s regionala partner i Västerbottens län.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.

Affärer som har svensk exportanknytning och ett svenskt samhällsintresse kan garanteras av EKN, även om varan är tillverkad i annat land. Det kan till exempel vara en affär som indirekt leder till svensk export. Vi försäkrar även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare.

Region Västerbotten

Har det regionala utvecklingsansvaret med uppdrag från regeringen inom bland annat kompetensförsörjning och export genom ansvaret för Regional exportsamverkan.

Regionen driver en rad olika frågor kopplat till näringslivet långsiktiga förutsättningar ex infrastruktur, näringsliv och innovationer, internationella samarbeten, strategisk platsutveckling, arbetsmarknad och digitalisering. Här ligger även ansvaret för den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten.

Region Västerbotten har även uppdraget att bistå företag med olika typer av insatser som ex innovationscheck och investeringsstöd.

Handelskammaren

Västerbottens Handelskammare är en fristående och politiskt oberoende näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västerbotten och uppdraget att verka för ett starkare näringsliv i Västerbotten.
 
De företräder näringslivets intressen inom internationell handel, kompetensförsörjning och infrastruktur och genom ett aktivt påverkansarbete och som en naturlig samverkanspartner med medlemsföretag och andra aktörer, bidrar de till att förbättra förutsättningarna för en god tillväxt för företagen i Västerbotten.
 
Handelskammaren erbjuder service, tjänster och stöd till företag inom dessa områden och här finns en bred kunskap inom området kring internationell handel.
 
Västerbottens Handelskammare driver också projekt med fokus på export och internationalisering där företag kan kostnadsfritt kan få stöd och rådgivning. Man har också det officiella uppdraget från Sveriges regering som utfärdare av exportdokument.